การจัดฟันแต่ละประเภทต้องปรับเครื่องมือบ่อยแค่ไหน

ประเภทการจัดฟัน
ประเภทการจัดฟัน
ประเภทการจัดฟัน

 

 

 

การจัดฟันแต่ละประเภทต้องปรับเครื่องมือบ่อยแค่ไหน

การจัดฟันมีกี่แบบนั้น ก็มักจะแบ่งตามการติดแน่นหรือถอดใส่ได้ ซึ่งแบบติดแน่นก็มีให้เลือกอยู่หลายระบบ

1.การจัดฟันแบบติดเครื่องมือ : เป็นการติดเครื่องมือไว้ที่ตัวฟัน ซึ่งมีทั้งที่เป็นแบบโลหะที่เราเห็นเป็นเหล็กติดบนผิวฟันทั่ว ๆ ไปและแบบที่เป็นเซรามิก ที่จะมีสีเหมือนฟัน เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือในปากชัดจนเกินไป
แบบติดแน่นนั้นยังมีอีกแบบนึงที่เรียกการจัดฟันแบบดามอน (Damon™) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือแบบใส มีขนาดเล็กกว่าแบบเซรามิกและไม่มีการใช้ยางยึดลวดกับเครื่องมือ

2.การจัดฟันแบบถอดได้ : การจัดฟันประเภทนี้ ข้อดีคือเราสามารถถอดหรือใส่เองได้(ตามคำแนะนำของทันตแพทย์) ซึ่งการจัดฟันแบบถอดได้ เราจะคุ้นกันในชื่อ Invisalign®

ซึ่งความถี่ของการปรับเครื่องมือเป็นดังนี้
1. การจัดฟันโลหะ เป็นการจัดฟันแบบติดแน่นที่ต้องพบทันตแพทย์ทุกๆ 4-6 สัปดาห์ ต้องพบทันตแพทย์ถี่กว่า แต่มีค่าใช้จ่ายในการจัดฟันที่ถูกกว่าชนิดอื่น
2. การจัดฟันแบบดามอน เป็นการ์จัดฟันแบบติดแน่นรูปแบบใหม่ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดความฝืดในการเคลื่อนที่ของฟัน โดยจะนัดปรับเครื่องมือทุกๆ 6-8 สัปดาห์
3. การจัดฝันแบบเซรามิก เป็นการจัดฝันแบบคิดแน่นที่ใช้เครื่องมือจัดฟันเป็นเซรามิก จึงเหมาะกับผู้ที่อยากจัดฝันแต่ไม่ต้องการสีสันสูดฉาดโดยจะนัดปรับเครื่องมือทุกๆ 1 เดือน
4. การจัดฟันแบบถอดได้ การจัดฟันลักษณะนี้จะเป็นการจัดฟันที่คนไข้สามารถถอดและใส่เองได้ ซึ่งทันตแพทย์จะกำหนด
เวลาการใส่ให้ตามลักษณะโครงสร้างฟันของแต่ละคน โดยนัดเข้ามาเพื่อติดตามผลการเคลื่อนที่ของฟันและให้เครื่องมือ
จัดฟันประมาณ 2- 3 เดือน/ครั้ง

ย้อนกลับด้านบน