การจัดฟัน

 

การจัดฟัน เป็นวิธีการรักษาที่ช่วยแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟันหรือการสบฟันที่ผิดปกติ เช่น ฟันซ้อนเก ฟันยื่น ฟันห่าง ให้ฟันเรียงตัวอยู่ในตำแหน่งที่สวยงาม โดยปกติแล้วการจัดฟันจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปีครึ่ง – 3 ปี ซึ่งก็ขึ้นกับความผิดปกติของสภาพฟันของแต่ละราย
การเตรียมตัวก่อนการจัดฟัน
1.ปรึกษาทันตแพทย์เพื่อวางแผนการรักษา ให้คำแนะนำ รวมถึงข้อปฏิบัติตัวระหว่างการรักษาละรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.เอกซเรย์ฟัน เพื่อดูโครงสร้าง/ความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกร และพิมพ์ปากทำแบบจำลองฟัน เพื่อดูการสบฟันจากแบบจำลอง
3.ทันตแพทย์จะทำการตรวจภายในช่องการและพิจารณาการรักษา เช่น อุดฟัน ขูดหินปูนหรือถอนฟัน ก่อนการติดเครื่องมือ
4.เมื่อเคลียร์ภายในช่องปากแล้ว จึงทำการติดเครื่องมือจัดฟัน และทำการนัดหมายครั้งถัดไป เพื่อทำการปรับลวดจัดฟัน
5.หมั่นทำความสะอาดภายในช่องปากตามที่ทันตแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด และขูดหินปูนเป็นประจำทุก 6 เดือน
6.หลังจากการถอดเครื่องมือจัดฟันแล้ว ทันตแพทย์จะให้ใส่รีเทนเนอร์และควรใส่ตามคำแนะนำ เพื่อคงสภาพตำแหน่งของฟันหลังจากถอดเครื่องมือแล้ว

24

ย้อนกลับด้านบน