ขั้นตอนหลังการถอนฟัน

ขั้นตอนหลังการถอนฟัน

1. กัดผ้าก๊อซแน่นๆ ไว้บริเวณแผลถอนฟัน ประมาณ 1-2 ชั่วโมง จนกว่าเลือดจะหยุดไหล
2. ห้ามเอาลิ้นหรือวัตถุแข็งๆ ไปเขี่ยหรือรบกวนแผล เพราะอาจจะทำให้ลิ่มเลือดที่แข็งตัวหลุดออกมา ทำให้มีเลือดไหลออกมาจากแผลซ้ำอีก
3. ในวันแรกหลังการถอน สามารถประคบความเย็น โดยใช้ถุงน้ำแข็งห่อผ้าไว้ แล้วนำไปประคบตรงแก้มบริเวณที่ถอนฟัน
4. ไม่ควรบ้วนน้ำแรงๆ ภายหลังการถอนฟัน
5. สามารถใช้น้ำเกลือบ้วนปากได้
6. สามารถแปรงฟันได้ตามปกติ แต่ควรแปรงอย่างเบามือ
7. ควรงดอาหารที่มีรสจัดหรือเครื่องดื่มร้อนจนเกินไป
8. ควรงดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในช่วง 2-3 วันแรงหลังการถอนฟัน
9. รับประทานยาตามที่ทันตแพทย์แนะนำ

ขั้นตอนหลังการถอนฟัน

ย้อนกลับด้านบน