ข้อดีของการจัดฟัน

ข้อดีของการจัดฟันข้อดีของการจัดฟัน
การจัดฟันเป็นกระบวนการรักษาและจัดเรียง ตำแหน่ง และการใช้งานฟันที่อยู่ผิดที่ผิดทาง การจัดฟันทำให้ฟันเรียงตัวอยู่ในตำแหน่งที่สวยงาม โดยผู้เชี่ยวชาญที่จะมาทำหน้าที่ดูแลการจัดฟันจะเรียกว่าทันตแพทย์จัดฟัน

ซึ่งข้อดีของการจัดฟันมีดังนี้
– ช่วยสร้างความมั่นใจ และสร้างบุคลิกภาพที่ดี ทำให้มีความมั่นใจ สามารถที่จะยิ้มได้อย่างเต็มที่
– การเรียงตัวของฟันที่ไม่ดีนั้น อาจสร้างปัญหาต่อการสบฟันและการทำความสะอาด อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บที่บริเวณเหงือกและทำให้เสี่ยงต่อการที่จะเกิดโรคฟันผุหรือโรคเหงือกอักเสบได้
– การจัดฟันในบางกรณี อาจจะทำให้รูปหน้าดูสวยงามขึ้น
– ช่วยแก้ปัญหาการบดเคี้ยว ทำให้มีการสบฟันได้ดีขึ้น และเคี้ยวอาหารได้ดีกว่าเดิม

ย้อนกลับด้านบน