รากฟันเทียม

8

รากฟันเทียม เป็นส่วนประกอบหนึ่งร่วมกับฟันปลอม ซึ่งมีทั้งแบบถอดได้และติดแน่น โดยมีลักษณะเป็นสกรูที่ทำจากโลหะไททาเนียม (คล้ายรากฟัน) และต้องผ่าตัดเพื่อฝังลงไปในกระดูกขากรรไกรใต้แนวเหงือกเพื่อให้ทันตแพทย์สามารถติดครอบฟัน สะพานฟันหรือฟันปลอมในบริเวณนั้นได้
ก่อนการจะทำรากฟันเทียมนั้น จะต้องปรึกษากับทันตแพทย์เสียก่อน เพื่อตรวจประเมินตำแหน่ง ความหนาและปริมาณกระดูก รวมถึงประเมินโรคประจำตัว(ถ้ามี)ด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำการฝังรากเทียมได้
การทำรากเทียม ขั้นตอนคร่าวๆนั้น ทันตแพทย์จะทำการฝังสกรูไททาเนียมลงไปยังตำแหน่งของฟันที่ถูกถอนฟันไป ภายหลังจากที่รากเทียมยึดติดกับกระดูกได้แล้ว ก็จะทำส่วนของครอบฟัน สะพานฟันหรือฟันปลอมสวมทับลงบนรากเทียม เพื่อให้มีฟันมาใช้บดเคี้ยวอาหารได้ดังเดิม

ย้อนกลับด้านบน