สุขภาพช่องปาก

สุขภาพช่องปาก

สุขภาพช่องปาก

 

สุขภาพช่องปากเป็นเสมือนประตูนำไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่ดี ขณะเดียวกันปัญหาในช่องปาก อาจเป็นต้นเหตุทำให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งระบบได้ ในเด็กเล็กที่มีปัญหาฟันน้ำนมผุ จะมีผลกระทบต่อพัฒนาการ การเรียนรู้ และการเจริญเติบโต ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพทั้งในช่วงวัยเด็กและต่อเนื่องถึงวัยผู้ใหญ่ การปล่อยให้เป็นโรคฟันผุ และโรคปริทันต์อักเสบในทุกช่วงวัย นอกจากทำให้เจ็บปวดแล้ว ยังทำให้ช่องปากเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่อวัยวะต่างๆ และอาจทำให้โรคทางระบบที่สำคัญเช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองมีความรุนแรงมากขึ้น
การดูแลสุขภาพช่องปาก เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากหากทำความสะอาดช่องปากไม่ดีแล้วนั้น จะส่งผลให้คราบจุลินทรีย์ (Plaque) ซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคยังคงติดอยู่ที่ผิวฟัน ในร่องเหงือก และสามารถดำเนินการก่อให้เกิด
โรคฟันผุและเหงือกอักเสบตามมาได้ ดังนั้นการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธี ควรประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี้
1. การแปรงฟัน ควรเริ่มจากการเลือกแปรงสีฟันที่ดีมีคุณภาพ สามารถทำความสะอาดตัวฟันด้านในสุดๆ ให้สะอาดได้ ขนแปรงควรอ่อนนุ่มกำลังดี ซึ่งปัจจุบันมีให้คุณเลือกซื้อหลากหลายแบบ รวมทั้งต้องเปลี่ยนแปรงสีฟันใหม่ ทุกๆ 3 เดือน เพื่อป้องกันแบคทีเรียที่ติดอยู่ตามขนแปรง เพื่อคุณภาพที่ดีอยู่เสมอของแปรงสีฟันด้วย
วิธีแปรงฟัน ต้องแปรงทุกซี่ ทุกด้านให้ทั่ว เน้นบริเวณฟันกรามและฟันด้านลิ้น เพราะเป็นจุดที่เสี่ยงเป็นโรคสูง หลังจากแปรงเสร็จควรตรวจสอบว่าแปรงสะอาดดีรึเปล่า ลักษณะฟันที่สะอาดจะเรียบและลื่น การเลือกยาสีฟัน ก็ควรจะเลือกให้เหมาะกับปัญหาช่องปากของเรา หากเรามีปัญหาเรื่องการเสียวฟัน ก็ใช้ยาสีฟันที่ช่วยลดอาการเสียวฟัน แต่หากเราไม่ได้มีปัญหาอะไรจำเพาะเจาะจงอะไร ก็เลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของฟัน
2. ใช้น้ำยาบ้วนปากอยู่เสมอ การใช้น้ำยาบ้วนปากจะช่วยทำความสะอาดช่องปากของเราอย่างทั่งถึง สามารถซอกซอนเข้าไปทำความสะอาดร่องเหงือก ลิ้น กระพุ้งแก้ม เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้ได้เป็นประจำทุกครั้งหลังจากแปรงฟัน แถมยังทำให้เรามีลมหายใจที่หอมสดชื่นด้วย
3. ลดอาหารและเครื่องดื่มบางประเภท อาหารและเครื่องดื่มประเภท ชา กาแฟ น้ำอัดลม มักจะเป็นต้นตอของปัญหาสุขภาพช่องปาก แต่ถ้าจะให้เลิกกินเลยคงเป็นไปไม่ได้ เพียงแค่อยากให้ลดจำนวนลง หรือหลังจากดื่มกินอาหารจำพวกนี้เสร็จก็ควรจะแปรงฟันบ้วนปากทุกครั้ง
4. ไหมขัดฟัน บางคนอาจจะยังไม่เคยลองใช้ไหมขัดฟัน บอกเลยว่าเป็นตัวช่วยหนึ่งที่กำจัดเศษอาหารตามซอกฟันได้เป็นอย่างดี เพราะในปากของเรามีบางบริเวณที่ฟันชิดกันมาก ไม่สามารถแปรงให้สะอาดได้ ต้องใช้ไหมขัดฟันเข้าไปทำความสะอาด เพื่อช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย ซึ่งเป็นที่มาของกลิ่นปลาก ฟันผุ โรคเหงือก
5. ดูแลลิ้นให้สะอาดอยู่เสมอ ลิ้น ก็เป็นอีกอวัยวะหนึ่งที่ควรทำความสะอาดอยู่เสมอ ซึ่งปัจจุบันนี้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดลิ้นจำหน่ายอยู่มากมาย หลังจากแปรงฟันทุกครั้งเราต้องทำความสะอาดลิ้นด้วย เพื่อลดแบคทีเรียบนลิ้น ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของกลิ่นปาก

ย้อนกลับด้านบน