คลินิกทันตกรรมของเราบริการงานด้านทันตกรรมในทุกสาขา มุ่งมั่นบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อยู่บนการวินิจฉัยจากแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา เพื่อให้การรักษาที่อยู่บนทางเลือกที่ดีที่สุดแก่ผู้มาใช้บริการทุกท่าน รวมทั้งยังพร้อมแนะนำการดูแลช่องปากที่ถูกต้องมีประโยชน์ให้ผู้มาใช้บริการได้มีช่องปากที่มีสุขภาพดีอีกด้วย

และในส่วนของทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งในงานทันตกรรมที่ช่วยแก้ไขการเรียงตัวของฟันที่ไม่เป็นระเบียบ หรือมีการสบฟันที่ไม่สัมพันธ์กันในขากรรไกรบนและล่างให้กลับเข้าสู่ตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้การสบฟันและการบดเคี้ยวอาหารเป็นไปอย่างปกติ คลินิกของเราเปิดให้บริการเรื่องการจัดฟันแบบครบวงจร มีทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันที่จบมาจากมหาวิทยาลัยดังๆ หลายทั้ง ที่จะมาคอยตรวจวินิจฉัยปัญหาการสบฟันให้แก่ท่านอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักสากล   โดยการจัดฟันจะต้องเริ่มจากการเคลียร์ช่องปาก ไม่ว่าจะเป็น การถอนฟัน อุดฟัน รักษารากฟัน ให้เรียบร้อยก่อน เพื่อให้การจัดฟันเป็นไปอย่างราบรื่น และโดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ที่จะจัดฟันต้อง ถอนฟัน เพื่อทำให้ฟันมีช่องว่างในการเคลื่อนตัว แต่มีการจัดฟันบางชนิดที่อาจจะไม่ต้องถอนฟัน โดยการจัดฟันแบ่งออกเป็นหลายวิธี ดังนี้

 1. แบรคเกตโลหะ

โดยเป็นวิธีที่ใช้เครื่องมือที่ทำจากวัสดุโลหะที่มีคุณภาพ มีหลักการในการเคลื่อนฟันโดยการใช้ยางเป็นตัวรัดลวดที่ติดกับแบรคเกต เมื่อลวดถูกดึงให้แน่นโดยยาง จะเกิดแรงในการเคลื่อนที่ต่อฟัน ซึ่งทันตแพทย์จะนัดเปลี่ยนยางทุกๆ 1 เดือน เพื่อเคลื่อนฟันไปในตำแหน่งที่เหมาะสม ราคา 30,000-50,000 บาทขึ้นไป

 1. แบรคเกตแบบสีเหมือนฟัน

ใช้หลักการทำงานเดียวกับแบรคเกตโลหะ แต่ใช้วัสดุที่เป็นเซรามิกมาเป็นเครื่องมือจัดฟัน ทำให้มองไม่ค่อยออกว่ามีการจัดฟัน 75,000-80,000 บาท

 1. แบรคเกตโลหะเปิดปิดได้ (ดามอน)

โดยใช้แบรคเกตแบบมีบานล็อคเปิดและปิดแทนการใช้ยางดึง ทำให้คนไข้ไม่เจ็บมากในการเคลื่อนฟันแต่ละครั้ง และยังไม่ต้องถอนฟัน หรือใช้เครื่องมือใดๆ เพิ่มเติม รวมทั้งการเคลื่อนฟันทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีทั้งแบบเป็นโลหะและแบบสีเหมือนฟัน ราคา 50,000-80,000 บาทขึ้นไป

 1. แบรคเกตโลหะแบบจัดด้านใน

เหมาะสำหรับคนไข้ที่อยากจัดฟัน แต่ไม่อยากให้คนรอบข้างสังเกตเห็น ซึ่งจะทำได้โดยการติดเหล็กจัดฟันแบบโลหะไว้ด้านใน ราคา 12,000 ขึ้นไป

 1. เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ชนิดพลาสติกใส โดยเป็นเครื่องมือจัดฟันที่สามารถเคลื่อนฟันไปตามทิศทางที่แพทย์กำหนดได้ การจัดทำเครื่องมือต้องพิมพ์ปากแล้งส่งแบบฟันคนไข้ไปยังห้องแล็บที่ต่างประเทศ ทำให้การจัดฟันชนิดนี้มีราคาสูงถึง 95,000-180,000 ขึ้นไป

 

โปรโมชั่นและรายละเอียดการจัดฟันของคลินิก

 • จัดฟัน ราคาเริ่มต้นที่ 38,000 บาท โดยไม่รวมค่าอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนระหว่างรักษา
 • ก่อนการรักษาต้องพิมพ์ปากทำโมเดลฟัน เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา 500 บาท
 • เอ็กซเรย์ฟิล์มใหญ่ เพื่อดูลักษณะโครงสร้างของขากรรไกรและใบหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา 400 บาท 2 ฟิล์ม รวมเป็น 800 บาท
 • เริ่มต้นติดเครื่องมือ สามารถเลือก จ่ายได้เป็น 3 แบบ คือ
 • จ่าย 2 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 5,000 บาท
 • จ่าย 3 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 4,000 บาท
 • จ่าย 4 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 3,000 บาท
 • การรักษา 2 ครั้งแรกเป็นการติดเครื่องมือและหลังจากนั้นจะเป็นการปรับเครื่องมือ
 • หลังจากนั้น จ่ายค่าปรับเครื่องมือ เดือนละ 1,000 บาท จนครบ 38,000 และถ้าหากยังไม่เสร็จ ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายจนกว่าจะนำเหล็กออก
 • หลังจากที่จัดฟันเสร็จแล้ว ต้องทำเครื่องมือคงสภาพฟัน (รีเทนเนอร์) 2 ชิ้น ค่ารักษาประมาณ 2,000 บาท/ชิ้น

 

การปฏิบัติตัวหลังการจัดฟัน

 1. ควรแปรงฟันเช้าเย็นและทุกครั้งหลังทานอาหาร เพราะเมื่อทานอาหารเข้าไปแล้วจะทำให้มีเศษอาหารค้างอยู่ที่ซอกฟันจำนวนมาก การบ้วนปากอยางเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพียงพอ ต้องแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันชนิดพิเศษเฉพาะคนจัดฟันรวมด้วย
 2. แปรงสีฟัน ควรเลือกใช้แปรงที่ออกแบบมาเฉพาะคนจัดฟันเท่านั้น และอาจต้องเปลี่ยนแปรงสีฟันบ่อยกว่าปกติ เพราะเหล็กจัดฟันจะทำให้แปรงสีฟันบานและเสียหายอย่างรวดเร็ว
 3. งดอาหารที่มีความแข็ง ไม่ว่าจะเป็น ถั่ว, ขนมปังแข็งๆ, มันฝรั่ง, ข้าวโพดคั่ว และของกินเล่นจำพวกหมากฝรั่ง ลูกอม คาราเมล สิ่งเหล่านี้เมื่อรับประทานเข้าไปจะสร้างความเสียหายให้แก่ฟัน รวมทั้งอาหารที่มีลักษณะเหนียวข้นเมื่อทานเข้าไปแล้ว มักจะเข้าไปติดตามซอกเหล็ก บางครั้งแปรงฟันแล้วยังไม่สามารถเอาออกมาได้หมด
 4. หลีกเลี่ยงการเคี้ยวน้ำแข็งโดยตรง เพราะมักจะสร้างความเสียหายให้เหล็กจัดฟันได้ง่าย แต่สามารถอมน้ำแข็งเล่นได้ แต่ห้ามเคี้ยว
 5. งดพฤติกรรมการกัด แทะ อาหาร อาทิเช่น กระดูกหมู ซี่โครงไก่ ปลาหมึกย่าง เพราะจะทำให้เหล็กเกิดความเสียหายได้มาก

การจัดฟันจึงเป็นทันตกรรมที่สามารถทั้งรักษาและเพื่อความสวยงามด้วย คลินิกของเรามุ่งมั่นที่จะบริการงานจัดฟันให้คนไข้แบบเต็มประสิทธิภาพ ใช้ทันตแพทย์เฉพาะสาขาผู้มีประสบการณ์ เพื่อจัดเรียงโครงสร้างฟันของคุณให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด