5 ข้อ เพื่อลมหายใจที่สดชื่น

5 ข้อ เพื่อลมหายใจที่สดชื่น

1. แปรงฟันทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ควรบ้วนปากด้วยน้ำเปล่าหลังการทานอาหาร เพื่อกำจัดเศษอาหารที่ตกค้างในช่องปาก ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นปาก
2. ขูดหินปูนทุก ๆ 6 เดือน คราบหินปูนเป็นสาเหตุหลักหนึ่งของกลิ่นปาก เนื่องจากมีรูพรุนและเป็นที่อยู่ของแบคทีเรีย หากปล่อยทิ้งไว้ จะสะสมตัวหนามากขึ้น
3. พบทันตแพทย์สม่ำเสมอ หากเจอฟันผุ จะได้รีบอุด หากปล่อยทิ้งไว้รอยผุจะลุกลามเป็นโพรงใหญ่ เป็นที่สะสมของเศษอาหาร ทำให้เกิดกลิ่นปากได้
4. ควรทำการแปรงลิ้นและกระพุ้งแก้ม เพิ่มเติมนอกเหนือจาการแปรงฟัน เพื่อลดการสะสมของแบคทีเรียด้วยเช่นกัน
5. ดื่มน้ำมากกว่าวันละ 8 แก้ว การดื่มน้ำบ่อยๆ อาจจะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้

ลมหายใจที่สดชื่น

ย้อนกลับด้านบน