Category Archives: สาระน่ารู้เกี่ยวกับฟัน

สุขภาพช่องปาก

สุขภาพช่องปาก

  สุขภาพช่องปากเป็นเสมือนประตูนำไปสู่การมีสุขภาพร่ […]

การจัดฟันแต่ละประเภทต้องปรับเครื่องมือบ่อยแค่ไหน

ประเภทการจัดฟัน

      การจัดฟันแต่ละประเภทต้องปรับเครื่อ […]

14 ขั้นตอน ป้องกันไม่ให้เหงือกร่น สำหรับคนจัดฟัน

14 ขั้นตอน ป้องกันไม่ให้เหงือกร่น สำหรับคนจัดฟัน เหงือก […]

ควรพาลูกมาพบทันตแพทย์ครั้งแรก เมื่อไหร่?

ควรพาลูกมาพบทันตแพทย์ครั้งแรก เมื่อไหร่?       สุขภาพฟั […]

ย้อนกลับด้านบน