คงไม่มีอยากถอนฟัน…

ถอนฟัน

คงไม่มีอยากถอนฟัน…

คงไม่มีใครอยากถอนฟันอย่างแน่นอน ถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆ แต่เมื่อเกิดปัญหาภายในช่องปากแล้ว เช่น มีฟันผุเป็นรูใหญ่และมีหนอง หรือบวมออกมาบริเวณปลายรากฟัน หรือมีฟันโยกจากการที่มีหินปูนสะสมมากบริเวณตัวฟันมาเป็นเวลานาน ฯลฯ ซึ่งหากจำเป็นต้องถอนแล้ว ทันตแพทย์ก็จะแนะนำวิธีการรักษาภายหลังการถอนฟันให้ได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามก็ควรจะไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันทุกๆ 6 เดือน เพื่อจะได้มีสุขภาพปากและฟันที่ดีตลอดไป

ย้อนกลับด้านบน