ขั้นตอนการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

อุดฟัน

ขั้นตอนการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
การอุดฟันจะช่วยบูรณะฟันที่เสียหายจากฟันผุให้กลับมาทำหน้าที่ได้ตามปกติ ในการเลือกวัสดุอุดฟันที่เหมาะสมนั้น ทันตแพทย์จะต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน เช่น ต้องอุดฟันกว้างแค่ไหน คุณแพ้วัสดุอุดฟันประเภทใดหรือไม่ ตำแหน่งที่ต้องทำการอุดฟัน เป็นต้น

ซึ่งขั้นตอนการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันนั้น จะมีขั้นตอนดังนี้
1.ทันตแพทย์จะทำการตรวจเช็คฟันที่ผุ เพื่อพิจารณาทางเลือกในการบูรณะฟัน
2.กรอเนื้อฟันในส่วนที่ผุรวมถึงเตรียมโพรงฟันให้สะอาด ให้พร้อมสำหรับการอุดฟัน ในกรณีที่รอยผุลึกมาก ทันตแพทย์อาจจะแนะนำให้ใส่ยาชา เพื่อลดอาการเสียวฟันในขณะทำการรักษา
3.ทันตแพทย์จะเตรียมผิวฟันด้วยกรดและล้าง จากนั้นจึงทาสารยึดติดบนผิวฟันที่ล้างและเป่าพอหมาดๆ แล้วจึงใส่วัสดุอุดฟันลงไปในโพรงฟันที่เตรียมไว้
4.ตกแต่งวัสดุอุดฟันให้มีรูปร่างเหมือนฟันปกติ
5.ทำการฉายแสงบริเวณวัสดุ เพื่อให้วัสดุแข็งตัว
6.หลังการอุดจนเต็มโพรงฟันที่เตรียมไว้แล้ว ทันตแพทย์จะทำการเช็คการสบฟันและขัดแต่งวัสดุให้เรียบกลืนไปกับผิวฟันปกติของเรา

ย้อนกลับด้านบน